Privatumo politika

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Svetainės www.dvi-jewelry.lt duomenų valdytojas yra Audrius Maslauskas, individuali veikla nr. 1283507, el. paštas info@dvi-jewelry.lt

1. KAS YRA ŠIS DOKUMENTAS?

1.1. Ši privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.dvi-jewelry.lt (toliau – Svetainė) bei mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose: Facebook (DVI Jewelry), Instagram (dvijewelry).
1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad sužinotumėte kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės.
1.3. Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje ir (ar) mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose.
1.4. Jei naudojatės Svetaine ar mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Svetaine ir mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose naudotis Jūs negalite.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

2.1.1. Elektroninės prekybos tikslu (kad galėtume pristatyti Jums Jūsų įsigytas prekes, gauti ir administruoti mokėjimus, priimti Jūsų grąžinamas prekes ir kt.). Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (miestas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prekės apmokėjimo duomenys, IP adresas. Asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių. Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkome tol, kol teisės aktų nustatyta tvarka Jūs turite teisę reikšti mums reikalavimus, susijusius su prekių įsigijimu.

2.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu. Gavę Jūsų sutikimą ir siekdami pateikti Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes, ar kitą informaciją, tobulindami savo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, duomenys apie Svetainėje užsakytas prekes (pvz. prekių pavadinimai, kiekis), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais. Šiam tikslui Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų pačių, surenkame Jums naudojantis Svetaine. Jūs bet kada galite atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdami elektroninį laišką elektroniniu paštu info@dvi-jwelry.lt.

2.1.3. Svetainės tobulinimo bei geresnių ir labiau pritaikytų prekių pasiūlymo tikslu. Jūsų asmens duomenis, tame tarpe ir asmens duomenis bei slapukus, kuriuos gauname Jums naudojantis mūsų Svetaine ir (ar) Jums lankantis mūsų paskyrose (socialiniuose tinkluose), mes naudojame siekdami tobulinti ir vystyti Svetainę bei pasiūlyti geresnes ir labiau Jums pritaikytas mūsų paslaugas. Šiam tikslui mes naudojame iš Jūsų gautus, Jums naudojantis Svetaine.

2.1.4. Elektroninių užklausų ir atsiliepimų administravimo tikslu. Šiais tikslais renkame šiuos duomenis: vardas, elektroninio pašto adresas, teksto turinys.

2.2. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis gautus šiais būdais:

2.2.1. Kai Jūs asmens duomenis pateikiate mums. Jūs pateikiate mums savo asmens duomenis ir kitą informaciją, naudodamiesi Svetaine, lankydamiesi mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, parašydami mums, pateikdami savo nusiskundimus ir (ar) užklausas, komentarus, ar kt. Informuojame, jog Jums susisiekus su mumis raštu ar el. paštu – išsaugosime susirašinėjimo duomenis.

2.2.2. Kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine ir (ar) mūsų paskyromis socialiniuose tinkluose. Kai Jūs naudojatės mūsų Svetaine ir (ar) lankotės mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, tam tikra informacija (pvz., interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, amžius, apsilankymų skaičius, peržiūrėti interneto puslapiai, laikas, praleistas interneto Svetainėje, internetinis šaltinis, iš kurio Jūs atėjote, informacija apie naudojamą įrenginį, kalba, šalis, interneto tiekėjas ir pan.) yra renkama automatiškai.

3. SLAPUKŲ POLITIKA

3.1. Mes renkame informaciją apie Jus naudodami slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas. Tai mažos apimties tekstiniai duomenų failai, kurie padeda greičiau ir patikimiau pateikti internetinės svetainės turinį taip palengvinant naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai ir jų naudojimas yra visiškai saugus ir jų naudojimas yra įprasta naršymo internetinėse svetainėse praktika, o jų pagalba atpažįstamas Jūsų įrenginys, tačiau ne Jūs pats, kaip konkretus asmuo.

3.2. Slapukais mes galime rinkti šią informaciją: IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Svetainėje skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, demografiniai duomenys ir, jei atvykote į Svetainę iš trečiosios šalies tinklalapio – puslapio URL nuoroda.

3.3. Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame šiais tikslais:

3.3.1. kad užtikrintume Svetainės funkcionalumą;

3.3.2. naudojimosi Svetaine analizei;

3.3.3. kad galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;

3.3.4. tiksliniam rinkodaros orientavimui.

3.4. Mes galime, nepažeisdami teisės aktų, apjungti informaciją, gautą naudojant slapukus, su informacija, gauta apie Jus kitomis priemonėmis (pvz., informacija apie naudojimąsi Svetaine apjungti su Jūsų pateiktais asmens duomenimis).

3.5. 
Sutikimą naudoti slapukus Jūs galite duoti šiais būdais:

3.5.1. neištrindami jų ir (ar) nepakeisdami savo interneto naršyklės nustatymų taip, jog ji nepriimtų slapukų;

3.5.2. Svetainėje pateiktoje nuorodoje (juostelėje) apie slapukus paspaudę žymą „Sutinku“;

3.6. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Kaip tai padaryti priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Išsamią informaciją apie slapukus, jų naudojimą, atsisakymo galimybes rasite adresu http://AllAboutCookies.org arba http://google.com/privacy_ads.html.

3.7. Kai kuriais atvejais, ypač techninių ir funkcinių slapukų išjungimas, nesutikimas su slapukais ar jų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų Svetainės funkcijų veikimą, blokuoti prieigą prie Svetainės.

3.8. Svetainėje naudojami slapukai:

  • www.dvi-jewelry.lt slapukai
  • Google analytics
  • FB pixel

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis tik kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais. Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ar taikytinais teisės aktais.

4.2. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

5. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKAS

5.1. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

6. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

6.1. Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

6.1.1. žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

6.1.2. susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;

6.1.3. reikalauti ištaisyti ar papildyti, patikslinti neteisingus netikslius, neišsamius Jūsų asmens duomenis;

6.1.4. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;

6.1.5. reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai arba kai jūs atšaukiate savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo arba neduodate tokio sutikimo, o jis yra būtinas;

6.1.6. nesutikti su asmens duomenų tvarkymu ar atšaukti anksčiau duotą sutikimą;

6.1.7. reikalauti sustabdyti (išskyrus saugojimą) Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei vyksta ginčai ar reikia patikrinti duomenų tvarkymo teisėtumą, duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai mums nebereikia Jūsų asmens duomenų, bet Jūs nenorite, kad mes juos sunaikintume;

6.1.8. reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

6.2. Mes stengsimės garantuoti Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisių įgyvendinimą ir sudaryti visas sąlygas šioms teisėms efektyviai įgyvendinti, tačiau mes pasiliekame teisę nevykdyti Jūsų reikalavimų, kai reikia užtikrinti:

6.2.1. mums nustatytų teisinių pareigų vykdymą;

6.2.2. valstybės saugumą ar gynybą;

6.2.3. viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;

6.2.4. svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;

6.2.5. tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;

6.2.6. Jūsų ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

6.3. Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu irma@dvi-jewelry.lt, raštu – adresu Versmės g. 3B – 7, Jonučių II k., Kauno r. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

6.4. Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

6.5. Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

6.6. Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

6.7. Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

6.8. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos, pasinaudodami šios politikos pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

6.9. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis galite rasti inspekcijos svetainėje (www.ada.lt). Nors, visų pirma, mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus kartu su Jumis.

7. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

7.1. Asmeninius duomenis tvarkome saugiai ir patikimai, tačiau atkreipiame dėmesį, kad visiško duomenų saugumo garantuoti neįmanoma. Siekdami užtikrinti duomenų saugumą, šifruojame Jūsų asmeninę informaciją naudodami SSL sertifikatą. SSL sertifikato pagalba galima užšifruoti tarp kliento ir serverio siunčiamą informaciją, tokiu būdu ženkliai padidinant duomenų saugumą. Taip pat Jūsų prisijungimo prie svetainės duomenys yra apsaugoti slaptažodžiais duomenų bazėje.

8. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

8.1. Visi Privatumo politikos pokyčiai bus skelbiami Svetainėje. Esant poreikiui, Jums apie juos pranešime. Naujos Privatumo politikos sąlygos taip pat gali būti pateiktos Svetainėje ir Jums gali reikėti jas perskaityti ir su jomis sutikti tam, kad galėtumėte toliau naudotis Svetaine ir (ar) mūsų Paslaugomis.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 dienos.

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus siųskite ar su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:
a) siunčiant el. paštu – info@dvi-jewelry.lt
b) siunčiant paštu – Audriui Maslauskui, adresu Vyturio g. 7-15, Klaipėda